Platanen

Nerflander

Actieve deelnemer
5 feb 2011
288
3
Steenwijk
De volgende informatie is afkomstig van: Houtinfo.nl (dd 19-01-15)

Bekijk bijlage 25093

Atibt:
Andere namen: 1. Europees platanen (Nederland), Platane (Duitsland), plane (Groot-Brittannië), London plane, lacewood (speciaal kwartiers gezaagd) (Groot-Brittannië), platane (Frankrijk), platano (Italië), plátano de paseo. 2. Amerikaans platanen (Nederland), American plane (Groot-Brittannië), buttonwood, sycamore (Verenigde Staten).
Botanische naam: 1. Platanus acerifolia (Aiton) Willd., P. oriëntalis L., P. hybriden. 2. Platanus occidentalis L.
Familie: Platanaceae.
Groeigebied: 1. gecultiveerd in Europa. 2. de oostelijke helft van de Verenigde Staten.
Boombeschrijving: Hoogte 25-30(-35) m. De takvrije stam is gemiddeld 9 m lang en heeft een diameter van 0,9-1,5 m. De plataan komt in Europa voornamelijk voor als park-, laan- en straatboom en wordt zelden voor de houtproductie geplant.
Aanvoer: Zaaghout en gekantrecht hout.
Houtbeschrijving: Het kernhout van platanen is lichtbruin en het brede spint is wit tot iets roodachtig van kleur. Inlands platanen vertoont meestal een duidelijk paarsblauwe gloed, terwijl het Belgisch en Frans platanen blanker en witter zijn en veel minder neiging tot werken vertonen. Brede, hoge stralen die donkerder zijn dan het overige hout, veroorzaken op kwartiers gezaagd hout een typische tekening. Dit is de reden dat het hout nog wel eens tot fineer wordt gesneden. De Engelse benaming \"lacewood\" slaat uitsluitend op kwartiers gezaagd platanen. Platanen is sterk, taai, vast en matig hard. Amerikaans platanen heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als Europees platanen.
Houtsoort: loofhout
Draad: Recht, soms kruisdraad.
Nerf: Fijn en heeft een gelijkmatige structuur.
Volumieke massa: 1. (430-)620 (-720) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 700-1100 kg/m3 2. 560 kg/m3 bij 12% vochtgehalte.
Werken: Niet bekend.
Drogen: Matig snel, zonder veel scheurvorming, maar met enige neiging tot vervormen.
Bewerkbaarheid: In het algemeen geen problemen, maar bij het schaven wordt een kleinere snijhoek aanbevolen om een glad oppervlak te krijgen. Bij schaven van het kwartierse vlak is scherp gereedschap vereist om te voorkomen dat delen van de stralen worden uitgerukt.
Spijkeren en schroeven: Goed.
Lijmen: Goed.
Buigen: Zeer goed.
Oppervlakafwerking: Matig. Met wat extra zorg is platanen goed af te werken.
Duurzaamheid: Schimmels V.
Sterkteklasse:
Impregneerbaarheid: Niet bekend.
Bijzonderheden: Platanen heeft enigszins zelfsmerende eigenschappen en wordt daardoor in Verenigde Staten voor zijkanten van lades gebruikt.
Toepassingen: Meubelen, panelen, betimmeringen, draaiwerk, houtsnijwerk (Zwitserland), maatlatten, knoppen, grepen, stoffeerregels, schoenleesten en allerlei andere houtwaren waarvoor gewoonlijk beuken wordt toegepast.
Kwaliteitseisen:
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.