Gezien de es in west-Europa momenteel gedecimeerd wordt door de essenziekte zou de kap van gezonde bomen (voor houtbewerking, brandhout, ...) tot een minimum moeten worden beperkt. Aangezien er...