Formaat/paneelzaag, postitie van de zijaanslag

Afdrukvoorbeeld